Kvalité & miljöpolicy

SPEEDTOOL ser kvalitets- och miljöarbetet som en möjlighet att stärka affärsverksamheten
och skapa långsiktiga relationer med kunder samt bidra till ett hållbart samhälle.

SPEEDTOOL har en modern maskinpark som tillsammans med kompetenta medarbetare säkerställer 
att varje produkt som lämnar företaget uppfyller kunders högt ställda krav.

Vår förmåga att konstruera och producera pressverktyg och produkter bygger på erfarenhet
från krävande kunder inom industrin.

Genom förebyggande åtgärder, ständig förnyelse och förbättring samt uppfyllande av myndigheters och andra intressenters krav, ska vi agera kompetent inom alla områden.

SPEEDTOOL arbetar enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Ladda hem certifikatet här!


SPEEDTOOL AB | Industrigatan 18 | 566 34 Habo | Telefon: 036-477 50 | E-post: info@speedtool.se